Mrożone warzywa i owoce od 1954 r.     |      Tel. 62 764 64 21      |     sekretariat@calfrost.com.pl
www.calfrost.com.pl
O FIRMIEAKTUALNOŚCIOFERTAPOLITYKA JAKOŚCIKONTAKT
ZUPY    |    WARZYWA SOLO    |    MIESZANKI WARZYWNE    |    OFERTA EKSPORTOWA         

POLITYKA JAKOŚCI

Misją działalności „CALFROST” Sp. z o.o. jest produkcja, mrożenie warzy i owoców, świadczenie usług chłodniczych oraz dystrybucja mrożonej żywności zgodnie z wymaganiami i upodobaniami naszych klientów.

Wymagania konsumentów w coraz większym stopniu ukierunkowane są na produkty żywnościowe, przez które należy rozumieć nie tylko wysoką jakość surowców, bardzo dobre cechy organoleptyczne czy atrakcyjne opakowania, ale przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne produktu.

Chcemy to osiągnąć poprzez wprowadzenie systemu zapewniającego produkcję bezpiecznej żywności oraz ciągłe jego doskonalenie  z dostosowanie do aktualnych wymogów i potrzeb. Gotowość do spełnienia oczekiwań klientów jest dla nas gwarancją powodzenia i silnej pozycji na rynku oraz dalszego rozwoju.

Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakości i Bezpieczeństwem Żywności , zgodnego z wymaganiami normy standardu BRC: ma na celu produkcję bezpiecznej żywności, wzrost zaufania Klientów oraz poprawę organizacji pracy.

Mając na uwadze, iż rozwój naszej firmy zależy od satysfakcji naszych Klientów, zobowiązujemy się do produkcji żywności o wysokiej i stabilnej, powtarzalnej jakości, bezpiecznej dla zdrowia konsumenta i spełniającej wymagania prawne.

Politykę jakości i bezpieczeństwa żywności  zamierzamy realizować poprzez wytyczenie celów strategicznych oraz systematyczne nadzorowanie ich realizacji w trakcie auditów wewnętrznych oraz przeglądów systemu przeprowadzanych przez Zarząd firmy:

  • Modernizacja zakładu w celu dostosowania do wymagań prawnych polskich i  Unii Europejskiej ,
  • Obniżenie kosztów działalności, zwiększenie wartości sprzedaży,
  • Rozszerzanie rynków zbytu – rozwinięcie exportu ,
  • Poprawa organizacji pracy, usprawnienie komunikacji wewnętrznej, szczegółowe określenie odpowiedzialności i uprawnień pracowników,
  • Zwiększenie świadomości jakościowej pracowników,
  • Doskonalenie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Doskonalenie jakości i bezpieczeństwa wyrobu,
  • Ciągłe doskonalenie systemu ,
  • Monitorowanie jakości zdrowotnej produktów poprzez wdrożenie zasad dobrej praktyki produkcyjnej i monitorowanie krytycznych punktów kontroli negatywnego operacyjnych programów warunków wstępnych,
  • Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Zobowiązujemy pracowników zakładu do dołożenia wszelkich starań, aby urzeczywistnić Politykę Jakości i osiągnąć wytyczone cele.

Calfrost sp. z o.o.
ul. Wrocławska 31, 62-800 Kalisz
Tel. 62 764 64 21
e-mail: sekretariat@calfrost.com.pl
  Zostań naszym fanem na facebooku
Wykonanie reLINK